Service Management

Als een project is afgerond, breekt er een lange periode van beheer van informatiesystemen aan. Tijdens dit beheer zal elke optimalisering jarenlang geld en kwaliteit opleveren. Toch wordt het beheer van een informatiesysteem zelden als succesvol gezien. Vaak zijn afstemming tussen verschillende partijen, communicatie en afwijkende resultaten daar de oorzaak van.
 
Om deze reden is het inrichten van een efficiënte beheerorganisatie of het voortdurend verbeteren daarvan, geen specialiteiten die in elke organisatie aanwezig zijn. Zowel aan de kant van de opdrachtgever als aan de kant van de opdrachtnemer komen de beheerprocessen terug en is sprake van Service Management. Dit wil zeggen, het uitvoeren van ICT-beheer op een wijze dat er een dienstverlening wordt verricht, zowel kwantitatief als kwalitatief op het niveau dat nodig is en gecontracteerd is.
 
Een goede service manager is een expert in het beheersen van de procesmatige aspecten van ICT-beheer, kan goed met mensen omgaan, begrijpt de primaire en secundaire processen van uw organisatie en gaat een inhoudelijke discussie niet uit de weg. Kwaliteit en stabiliteit van uw dienstverlening zijn doelen die de service manager nastreeft.
 
Omdat na projecten nog veel gespecialiseerde kennis nodig is bij de besturing van elke informatievoorziening, is in de groep van ervaren ZZP’ers, waaruit Solvendo Resultaatmanagers bestaat, veel kennis van service management te vinden.