Projectmanagement

Hoe slaagt een (ICT-) project? Het lastige is dat het antwoord op die korte vraag zo lang is. Verreweg de meeste succesfactoren zijn de verantwoordelijkheid van de projectmanager; de trap wordt immers van boven schoongeveegd.
 
Projectmanagers van Solvendo zijn deskundig in het beheersen van de procesmatige aspecten van een project. Ze kunnen goed met mensen omgaan, begrijpen de primaire en secundaire processen van uw organisatie en gaan een inhoudelijke discussie niet uit de weg.