Overheid en ICT

Bij de overheid zijn ICT-projecten van prominent belang en daardoor worden ze ook kritisch gevolgd. Met ICT zijn immers strategische doelen van de overheid te bereiken, zoals elektronische dienstverlening aan de burger, betere samenwerking binnen de overheid en reductie van de omvang van de overheid.
 
Solvendo Resultaatmanagers hebben uitgebreide ervaring met strategische ICT-inkooptrajecten waarbij de Europese regelgeving een belangrijke rol heeft gespeeld. Die projecten zijn door die Europese regelgeving bij de overheid op sommige terreinen complexer dan elders. Bij een goed doordachte toepassing kan dat tot uitstekende resultaten leiden. Andersom kan, zoals in de praktijk, meerdere keren is gebleken, een ondoordachte aanbesteding juist op een mislukking uitlopen met ingrijpende gevolgen.