Contact

Algemene contactgegevens:
 
Solvendo Resultaatmanagers
Postbus 1089
2600 BB Delft
 
Tel:  088-2002888
Fax: 088-2002889
 
Direct contact is ook mogelijk:
 
contact telefoon Email
Ronald van der Let   088-2002891 rlet@solvendo.nl
Lucas Lohmann 088-2002892 llohmann@solvendo.nl
Frans Waller 088-2002893 fwaller@solvendo.nl
Ingrid Snijders 088-2002894 isnijders@solvendo.nl